Náš tohtoročný kvetový med (2020)

Náš tohtoročný kvetový med získal najvyššiu známku kvality GOLD v testovaný antibakteriálneho potenciálu v Medovom laboratóriu na Ústave molekulárnej biológie SAV v Bratislave.